Skip Navigation
Διαφάνεια στην πράξη

Διαφάνεια στην πράξη

Συνεπείς στις παγκόσμιες δεσμεύσεις μας, για πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες μας και στο τρόπο λειτουργίας μας, ακολουθούμε πιστά έναν Κώδικα Συμπεριφοράς που εφαρμόζουμε σε κάθε αγορά στην οποία βρισκόμαστε.

Διαφάνεια στην πράξη

Συνεπείς στις παγκόσμιες δεσμεύσεις μας, για πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες μας και στο τρόπο λειτουργίας μας, ακολουθούμε πιστά έναν Κώδικα Συμπεριφοράς που εφαρμόζουμε σε κάθε αγορά στην οποία βρισκόμαστε.

Συμφωνία τιμής με τους ασφαλισμένους μας

Κώδικας Συμπεριφοράς-Η παγκόσμια δέσμευσή μας

Συνεπείς στις παγκόσμιες δεσμεύσεις της για πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες της και στο τρόπο λειτουργίας της, η MetLife ακολουθεί πιστά έναν Κώδικα Συμπεριφοράς που εφαρμόζει σε κάθε αγορά στην οποία βρίσκεται.

Παράλληλα, υιοθετεί πλήρως τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, δεσμεύεται στην απαρέγκλιτη τήρησή του και απαιτεί την ίδια συμπεριφορά από όλους τους συνεργάτες και εργαζομένους της.

Για εμάς η οικοδόμηση της απόλυτης και μακροχρόνιας εμπιστοσύνης ανάμεσα μας αποτελεί πρώτη μας προτεραιότητα.

 

Ακεραιότητα και Διαφάνεια

Ακεραιότητα και Διαφάνεια

Ακεραιότητα: Είναι σταθερή δέσμευσή μας να ερχόμαστε σε επαφή με τους πελάτες μας, με τρόπο έντιμο, ηθικό και πάντα σύμφωνο με τους νόμους. Επιπλέον, διασφαλίζουμε ότι όλοι οι συνεργάτες και προμηθευτές μας τηρούν αυτές τις θεμελιώδεις αρχές. Υιοθετούμε παγκόσμιες καλές πρακτικές, σε όποιο σημείο του πλανήτη δραστηριοποιούμαστε και συστήματα εντοπισμού, καταγγελίας και απομόνωσης κακών πρακτικών και περιπτώσεων απάτης.

Διαφάνεια: Δεσμευόμαστε να επικοινωνούμε με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, με τρόπο διαφανή, σαφή και ξεκάθαρο. Να προωθούμε τα προϊόντα μας χωρίς υπερβολικές υποσχέσεις, να διευκρινίζουμε όρους, εξαιρέσεις, κόστος, ενδεχόμενο ρίσκο και κάθε άλλη λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίζουν για να πάρουν μια απόφαση. Όταν δεν είναι εφικτό να ικανοποιήσουμε κάποιο αίτημά, εξηγούμε με σαφήνεια τους λόγους.

 

Ευθύνη και Ορθή καθοδήγηση

Ευθύνη και Ορθή καθοδήγηση

Ευθύνη: Έχουμε συναίσθηση της σημαντικής αποστολής  που μας έχει ανατεθεί. Για αυτό θα επιδεικνύουμε πάντα υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντί τους, σε κάθε πρακτική μας. Η υπευθυνότητά μας αφορά κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, μα ταυτόχρονα αγκαλιάζει όλο το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

Ορθή καθοδήγηση: Η γνώση μας είναι δύναμη, όταν αξιοποιείται προς όφελός των ασφαλισμένων μας. Δεσμευόμαστε να τους παρουσιάζουμε τις πιο συνετές και συμφέρουσες επιλογές, να επισημαίνουμε από πριν το ενδεχόμενο ρίσκο σε κάθε απόφασή τους, ασφαλιστική ή επενδυτική, να προάγουμε την αξία της πρόληψης, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες να εκτεθούν σε ατυχήματα, ζημιές, προβλήματα υγείας.

 

Αμέριστη Προσοχή και Σεβασμός

Αμέριστη Προσοχή και Σεβασμός

Δέουσα φροντίδα και επιμέλεια: Ασκούμε το ασφαλιστικό λειτούργημα με μέγιστη φροντίδα και προσοχή. Θέτουμε ως προτεραιότητα να εξυπηρετούμε τα αιτήματα των πελατών μας γρήγορα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακούμε με προσοχή τα παράπονά τους και μαθαίνουμε από αυτά. Εφαρμόζουμε γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης των παραπόνων τους.

Σεβασμός: Ο σεβασμός είναι πρωταρχικό καθήκον μας. Σεβόμαστε τα δικαιώματά των ασφαλισμένων μας, καταναλωτικά, προσωπικά και ανθρώπινα. Σεβόμαστε το κοινωνικό σύνολο και προσφέρουμε σε αυτό. Σεβόμαστε το περιβάλλον και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, για την προστασία του.

 

Πρωτοπορία και Συνετή Διαχείριση

Πρωτοπορία και Συνετή Διαχείριση

Πρωτοπορία: Δεσμευόμαστε να διατηρούμε υψηλότατο επίπεδο εξυπηρέτησης, να αναζητούμε διαρκώς και να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και λύσεις, να προσφέρουμε το καλύτερο και στο μέλλον. Ταυτόχρονα, αγκαλιάζουμε τις νέες τεχνολογίες και αξιοποιούμε τις ψηφιακές δυνατότητες, ώστε να εξυπηρετούμε τα αιτήματα και τις απαιτήσεις τους ταχύτερα, αποτελεσματικότερα, χωρίς κόπο.

Ορθή διαχείριση: Η σύνεση είναι πυλώνας σταθερότητας για ό, τι χτίζουμε. Είναι αμετακίνητη δέσμευσή μας να διαχειριζόμαστε ασφάλιστρα και κεφάλαια που μας εμπιστεύονται, με σύνεση και τρόπο που δεν τους ζημιώνει. Με την ίδια σύνεση διαχειριζόμαστε τα, προς επένδυση, κεφάλαια των πελατών μας.

 

Αμεροληψία και Εμπιστευτικότητα

Αμεροληψία και Εμπιστευτικότητα

Αμεροληψία: Η καλή πίστη και η αντικειμενικότητα είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες μας. Δεσμευόμαστε να δίνουμε πάντα προτεραιότητα στα συμφέροντα και τα δικαιώματά των ασφαλισμένων μας. Φροντίζουμε οι επιλογές μας να μην έχουν δυσμενείς συνέπειες για εκείνους. Το ανθρώπινο δυναμικό μας οφείλει να λειτουργεί με τρόπο επαγγελματικό και αμερόληπτο, αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Εμπιστευτικότητα: Η εμπιστοσύνη σας μας τιμά. Για αυτό υποσχόμαστε να διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων μας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτη εμπιστευτικότητα.