ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15/9 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ UNIT LINKED 16/9

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, δεν θα δημοσιευτούν οι τιμές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με ημερομηνία αποτίμησης 15/9 και οι τιμές των Προγραμμάτων Unit Linked με ημερομηνία αποτίμησης 16/9, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης των συστημάτων μας. Η δημοσίευση των ανωτέρω τιμών θα γίνει στις 19/9.

Contact

NN Hellas II
Katerina Karabekou
Communication & Event Specialist