Νέα συμφωνία της MetLife Inc. με την Philips North America, για τη διαχείριση συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων ύψους 1,2 δισ. δολαρίων

Η MetLife Inc. (NYSE: MET), μέσω της θυγατρικής της Metropolitan Tower Life Insurance Company, σε συνεργασία με την Principal Financial Group® ανέλαβαν την κάλυψη συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων της εταιρίας Philips North America, ύψους 1,2 δισ. δολαρίων περίπου.

Η σχετική συμφωνία αφορά τη διαχείριση εγγυημένων συνταξιοδοτικών παροχών, για περίπου 11.000 συνταξιούχους, δικαιούχους και μελλοντικούς συμμετέχοντες στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Philips North America.  

«Το γεγονός ότι η MetLife Inc. επιλέγεται για τη διαχείριση μεγάλης κλίμακας συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων, αποτελεί επιβεβαίωση της οικονομικής της ευρωστίας, της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και των υψηλών προτύπων διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο εμπιστεύονται σήμερα τη MetLife, για να εγγυηθεί το ισόβιο εισόδημα χιλιάδων συνταξιούχων τους. Επιλέγουν τη σιγουριά που τους παρέχει, ώστε να μπορούν να εστιάσουν απρόσκοπτα στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.» δήλωσε σχετικά ο κ. Αντώνης Δένδης, Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων της MetLife Ελλάδος.

Πέραν της ισχυρής οικονομικής της θέσης, η MetLife διαθέτει κορυφαία εξειδίκευση στη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με τη διαχείριση συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων, αλλά και την ικανότητα να σχεδιάζει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε οργανισμού. Τα στοιχεία αυτά την καθιστούν συνεργάτη επιλογής για τις εταιρίες που θέλουν να παρέχουν στους ανθρώπους τους περισσότερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση για το οικονομικό τους μέλλον.

Αξιοποιώντας την παγκόσμια ηγετική της θέση, η MetLife διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, διαχειρίζεται τα συνταξιοδοτικά προγράμματα 400 περίπου πολυεθνικών και εγχώριων εταιριών, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να υπερβαίνει τα 800 εκατ. ευρώ. Η διατηρησιμότητα των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων της MetLife παραμένει σταθερά τα τελευταία χρόνια πάνω από 97%.

 

 

Contact:

MetLife
Katerina Karabekou
Communication & Event Specialist