MetLife: σταθερά στην κορυφή των Ομαδικών Ασφαλίσεων

 

Στο σημερινό περιβάλλον, η ομαδική ασφάλιση αναδεικνύεται σε στρατηγικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Επιτρέπει στους εργοδότες να διαμορφώσουν μια ελκυστική πρόταση αξίας και να διατηρήσουν τα ικανά στελέχη τους, ακόμα και σε περιόδους όπου η συγκράτηση του κόστους αποτελεί προτεραιότητα. Βοηθά τις επιχειρήσεις να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τους ανθρώπους τους, κερδίζοντας με αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη τους και κινητοποιώντας την παραγωγικότητά τους. Ενισχύει, παράλληλα, την εταιρική φήμη, αποτελώντας τεκμήριο υψηλού επαγγελματισμού και εφαρμογής υπεύθυνων πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Προϋπόθεση για να αξιοποιηθούν σωστά αυτά τα οφέλη, είναι η επιλογή συνεργατών που διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση, τεχνογνωσία και εμπειρία.

Η ΜеtLife, εδώ και πολλά χρόνια, βρίσκεται στις ηγετικές θέσεις της παγκόσμιας και ελληνικής αγοράς της ομαδικής ασφάλισης. Ειδικά στον τομέα των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, το χαρτοφυλάκιό της είναι το μεγαλύτερο στην ελληνική αγορά, περιλαμβάνοντας πολυεθνικές και εγχώριες εταιρίες. Ξεκινώντας τη δεκαετία του 1960 με το πρώτο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, διαχειρίζεται σήμερα περίπου 400 συνταξιοδοτικά προγράμματα, στην πλειονότητά τους προγράμματα καθορισμένης εισφοράς, αλλά και προγράμματα καθορισμένης παροχής.

Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η MetLife στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και σημειώνουν σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια.  Ειδικότερα, το 2020 τα κεφάλαια των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5%, ενώ η συνολική αύξηση την τελευταία διετία υπερβαίνει το 17%. Τα ασφάλιστρα των εταιρικών πελατών της MetLife που διαθέτουν ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, υπερβαίνουν συστηματικά τα 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

 

Τα μεγέθη αυτά επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της MetLife στην αγορά, αλλά και τα μοναδικά πλεονεκτήματα που παρέχει στους πελάτες της:

  • Προγράμματα που προσαρμόζονται στον προϋπολογισμό και στις ανάγκες κάθε εργοδότη. Αξιοποιώντας την παγκόσμια τεχνογνωσία της και την πρόσβαση σε εξειδικευμένες έρευνες, η MetLife μπορεί να σχεδιάζει προγράμματα και να προτείνει τις βέλτιστες λύσεις, με βάση το ιδιαίτερο προφίλ, την κουλτούρα και τις οικονομικές δυνατότητες των πελατών της. Διαθέτει, επίσης, αυξημένη ευελιξία στη διαχείριση των προγραμμάτων, ενώ εξασφαλίζει άμεση καταβολή των παροχών.
  • Μοναδική εμπειρία στη διαχείριση των λογαριασμών: μέσω της συνεργασίας της με επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους, η MetLife διαθέτει βαθιά γνώση των αναγκών των επιχειρήσεων, αλλά και τη δυνατότητα να λειτουργεί συμβουλευτικά στους πελάτες της, προτείνοντας κατάλληλες λύσεις με βάση τα δικά τους, μοναδικά χαρακτηριστικά.
  • Εξειδικευμένη ομάδα διαχείρισης, η οποία αποτελείται από πιστοποιημένους διαχειριστές και έμπειρα στελέχη, σε συνεργασία με άριστα καταρτισμένους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.
  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης του συνταξιοδοτικού προγράμματος, μέσω της οποίας παρέχεται άμεση εικόνα του χαρτοφυλακίου και πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
  • Την ισχυρή θέση, τη φερεγγυότητα και το κύρος ενός παγκόσμιου οργανισμού. Η MetLife διαθέτει πρόσβαση στους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους στον κόσμο – όπως οι BlackRock, Vanguard, JP Morgan, PIMCO, Templeton κ.ά. - και τη δυνατότητα να επενδύει σε παγκόσμια χαρτοφυλάκια, στο πλαίσιο ειδικών προνομιακών συμφωνιών.
  • Υψηλή τεχνογνωσία στην παρακολούθηση των επενδυτικών αγορών, στην αξιολόγηση και στην επιλογή των κατάλληλων επενδυτικών εργαλείων, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση κάθε χαρτοφυλακίου.

Εξίσου σημαντικά πλεονεκτήματα παρέχει η MetLife και στον τομέα των ομαδικών προγραμμάτων Ζωής και Υγείας, όπου διαθέτει τα πιο ολοκληρωμένα και ευέλικτα πακέτα παροχών της αγοράς. Χάρη στο μέγεθος και τη φερεγγυότητά της, έχει συνάψει αποτελεσματικές συμφωνίες οι οποίες εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα νοσοκομείων, διαγνωστικών κέντρων και ιατρών, σε όλη τη χώρα.

Επιπλέον, έχει αναπτύξει καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία εξοικονομούν χρόνο και πόρους, τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τους εργοδότες. H MetLife είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, που έδωσε τη δυνατότητα της ψηφιακής αποζημίωσης, αναπτύσσοντας την πλατφόρμα e-Claims: ένα πλήρες τεχνολογικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει να εκτελείται ψηφιακά κάθε στάδιο της διαδικασίας αποζημίωσης εξωνοσοκομειακών εξόδων, από την υποβολή μέχρι την αξιολόγηση και την καταβολή των χρημάτων στους ασφαλισμένους, χωρίς να απαιτείται η ανταλλαγή εγγράφων σε φυσική μορφή, με χρόνο αποζημίωσης τις 48 ώρες. Ενδεικτικό της επιτυχίας της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι ότι στο διάστημα της λειτουργίας της, έχουν διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά πάνω από 400.000 αιτήσεις αποζημιώσεων, ενώ άνω του 60% των αποζημιώσεων διεκπεραιώνονται μέσω αυτής.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η MetLife βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων, με ποσοστό διατηρησιμότητας πελατών Ομαδικών Προγραμμάτων Ζωής και Υγείας πάνω από  98% και Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων πάνω από 97%.

Απέναντι στις προκλήσεις της σημερινής εποχής, οι άνθρωποι εξακολουθούν να κρατούν το «κλειδί» της επιτυχημένης διαχείρισης. Αξιοποιώντας έξυπνα τις λύσεις που προσφέρει η ομαδική ασφάλιση, οι εργοδότες μπορούν, με προσιτό τρόπο, να ικανοποιήσουν τους εργαζομένους τους και να τους κάνουν σύμμαχους στην προσπάθειά τους.

Η MetLife είναι η εταιρία που μπορεί να στηρίξει με τον καλύτερο τρόπο αυτή την επιλογή στην πράξη και να μετατρέψει την ομαδική ασφάλιση σε αξία για την επιχείρηση.

 

Αντώνης Δένδης

Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων MetLife

 

 

Contact:

MetLife
Katerina Karabekou
Communication & Event Specialist