Skip Navigation
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους, το περιβάλλον και την κοινωνία: Ένα ασφαλές και δίκαιο μέλλον για όλους.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους, το περιβάλλον και την κοινωνία: Ένα ασφαλές και δίκαιο μέλλον για όλους.

150 χρόνια η MetLife δίπλα στις ανάγκες της παγκόσμιας κοινότητας

Για περισσότερα από 150 χρόνια, η MetLife είναι ένας καλός και χρήσιμος κοινωνικός εταίρος. Έχουμε σταθεί πλάι σε γενιές και γενιές ανθρώπων, για να προστατέψουμε τις οικονομίες, τις περιουσίες και τις οικογένειές τους, για να σχεδιάσουμε μαζί τους ένα καλύτερο μέλλον.

Για περισσότερα από 150 χρόνια στον κόσμο και περισσότερα από 55 χρόνια στην Ελλάδα επενδύουμε συστηματικά  στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το 2017, η MetLife και το MetLife Foundation προσέφεραν περσσότερα από $45 εκ. γι'αυτούς τους σκοπούς.

Από το 2013 επενδύσαμε παγκοσμίως 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην πράσινη οικονομία, στη δημιουργία αναπτυξιακών υποδομών, για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας, αλλά και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, μετά από φυσικές καταστροφές. Το Ίδρυμα της MetLife, που ιδρύθηκε το 1976, έχει διαθέσει ως τώρα περισσότερα από $860 εκ., σε επιδοτήσεις και προγράμματα.

Η ευθύνη μας απέναντι στην ελληνική κοινωνία.

Στην Ελλάδα, έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο υποστηρίζει σταθερά, με ένα ευρύ φάσμα δράσεων την ενίσχυση φορέων με αξιόλογο κοινωνικό έργο.

Τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με το MetLife Foundation, έχουμε επενδύσει περισσότερα από €600.000 σε δράσεις που περιλαμβάνουν κυρίως τη στήριξη των νέων της Ελλάδας, τη χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, την ενδυνάμωση και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την κάλυψη έκτακτων κοινωνικών αναγκών, καθώς και προστασία του περιβάλλοντος με προγράμματα αναδάσωσης, ανακύκλωσης και δημιουργίας προϋποθέσεων και ευκαιριών για βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε αποδείξει την αφοσίωσή μας να κάνουμε τη ζωή καλύτερη για τις κοινότητες στις οποίες βρισκόμαστε και για την κοινωνία γενικότερα.

Πρόσταγμα των καιρών είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε, πέρα από την σιγουριά της σωστής ασφαλιστικής κάλυψης, ελπίδα και προοπτική στην κοινωνία και στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Για τις κοινότητες στις οποίες επενδύουμε, επενδύουμε μακροπρόθεσμα, ώστε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, απέναντι στους πελάτες μας και παράλληλα να στηρίξουμε την ανάπτυξη της παγκόσμιας, αλλά και της ελληνικής οικονομίας.

Για τη δουλειά μας, προωθούμε της κουλτούρα της υπευθυνότητας, της ηθικής, της ακεραιότητας και της διαχείρισης του κινδύνου, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, σε κάθε εργαζόμενό μας, σε κάθε χώρα στην οποία βρισκόμαστε και το ίδιο αξιώνουμε για τους συνεργάτες και προμηθευτές μας. Όπου και αν δραστηριοποιούμαστε, υιοθετούμε καλές πρακτικές και εσωτερικά συστήματα εντοπισμού, καταγγελίας και απομόνωσης κακών πρακτικών.

Για τους πελάτες μας, φροντίζουμε να ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες τους και να δημιουργούμε κατάλληλα προϊόντα, που να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.

Για τους εργαζόμενους μας, είμαστε δίπλα στην παγκόσμια ομάδα μας, σε 40 και πλέον χώρες, ώστε να αναπτύσσεται συνεχώς και να θριαμβεύει, μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκουμε να έχουν μία καλή, ισορροπημένη προσωπική και επαγγελματική ζωή, να προστατεύουμε τη διαφορετικότητα και την πολύτιμη προσωπικότητα του καθενός και της καθεμιάς.

Για το περιβάλλον, μειώσαμε τη δική μας επιβάρυνση στο περιβάλλον και έχουμε δεσμευθεί να εργαστούμε συστηματικά για να αφήσουμε έναν υγιέστερο πλανήτη, στις γενιές που έρχονται.

Για έκτακτες κοινωνικές ανάγκες, όπως είναι οι ανάγκες που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές, στεκόμαστε άμεσα  δίπλα στις πληγείσες ομάδες.

 

Για τους νέους

Στόχος του είναι η προώθηση της ενημέρωσης των νέων σε θέματα οικονομίας και οικονομικής διαχείρισης, καθώς και η ενεργός στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. 

Για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Για την κάλυψη των αναγκών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων υλοποιούμε προγράμματα, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες, όπως το πρόγραμμα «Παίζω, Ανακαλύπτω και Αισθάνομαι».

 

Για το περιβάλλον

H MetLife έχει δεσμευθεί να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και να εξασφαλίσει ένα καθαρό πλανήτη για τις επόμενες γενιές.