Skip Navigation

Όροι χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ, ΤΗΣ 'ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ'), ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ. Η METLIFE A.E.A.Z. ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ. ΕΦΟΣΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΕΣ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.

Tα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτήν την τοποθεσία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, αλλά όχι περιοριστικά, το κείμενο, ο σχεδιασμός, το λογισμικό, οι εικόνες, τα γραφικά, ο ήχος, οι ηχογραφήσεις, οι εικόνες, ο κώδικας πηγής και το περιεχόμενο, αποτελούν ιδιοκτησία της MetLife. Τα εν λόγω αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας και το υλικό που αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικής άδειας προστατεύονται από τους νόμους και τις συνθήκες που διέπουν την πνευματική ιδιοκτησία στις ΗΠΑ καθώς επίσης την Ελληνική Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία που εκάστοτε ισχύει περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην MetLife, διατίθενται δε στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση., και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, μεταφόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση, δημόσια προβολή, χρήση για τη δημιουργία παράγωγου έργου, τοποθέτηση συνδέσμων, μεταφορά, πώληση ή άλλη χρήση για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της MetLife.

Γνωστοποίηση: Εμπορικό σήμα και σήμα υπηρεσιών

Η ονομασία "METLIFE" είναι σήμα κατατεθέν της Metropolitan Life Insurance Company.  Άλλες λέξεις ή σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την τοποθεσία για την ταυτοποίηση της MetLife ή οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών της MetLife, αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της MetLife. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, μεταφόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση, δημόσια προβολή, χρήση για τη δημιουργία παράγωγου έργου, πώληση ή άλλη χρήση για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα ή τα σήματα υπηρεσιών που υπάρχουν σε αυτήν την τοποθεσία χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της MetLife.

Υποβολές 

Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην MetLife μέσω αυτής της τοποθεσίας θεωρούνται και παραμένουν στην ιδιοκτησία της MetLife. Η MetLife διαθέτει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ελεύθερα και για οποιονδήποτε σκοπό κάθε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται στις εν λόγω πληροφορίες. Η MetLife δεν δεσμεύεται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις υποβαλλόμενες πληροφορίες, παρά μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ειδική συμφωνία ή που αυτό προβλέπεται από το νόμο.

Cookies 

Η ιστοσελίδα www.metlife.gr  χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Για να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τη πολιτική των cookies, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Χρήση πληροφοριών και υλικών 

Αυτή η τοποθεσία παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν μπορεί να θεωρηθεί πηγή νομικών, λογιστικών ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών.

Το περιεχόμενο αυτής της τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων, των προϋποθέσεων και των περιγραφών, υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η μη επιτρεπόμενη χρήση ή προσπέλαση αυτής της τοποθεσίας ή η μη προσήκουσα χρήση κωδικών πρόσβασης ή πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν την τοποθεσία, απαγορεύεται αυστηρά.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτήν την τοποθεσία δεν είναι όλα/ες διαθέσιμα/ες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Η καταλληλότητά σας για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί αντικείμενο τελικής αποδοχής από την MetLife. Όσον αφορά στις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτήν την τοποθεσία, η MetLife δεν διανέμει τα εν λόγω στοιχεία ούτε προτείνει σε οποιοδήποτε άτομο να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν, υπηρεσία ή υλικό σε περιοχή δικαιοδοσίας όπου αυτές οι πληροφορίες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή τα υλικά απαγορεύονται από το νόμο.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την τοποθεσία δεν προορίζονται για να εκληφθούν ως προσφορά ή πρόταση για την αγορά μετοχών της MetLife ή οποιουδήποτε άλλου αξιογράφου ή χρηματοοικονομικού μέσου.

Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες 

H MetLife μπορεί να συμπεριλάβει στην τοποθεσία αυτή συνδέσμους και δείκτες προς δικτυακές τοποθεσίες που διατηρούνται και λειτουργούν από τρίτους, και στις οποίες συνδέεστε και τις επισκέπτεστε κατά την απόλυτη κρίση σας. Η MetLife δεν παρακολουθεί τις συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου σε αυτήν την τοποθεσία δεν υποδηλώνει ότι η MetLife υιοθετεί ή συνιστά οποιαδήποτε άποψη, ιδέα, είδος, προϊόν, πληροφορία ή υπηρεσία που παρέχεται μέσω των εν λόγω συνδεδεμένων τοποθεσιών. Η συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και της παράδοσης οποιωνδήποτε ειδών, προϊόντων ή υπηρεσιών, βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη σχέση σας με το συνδεδεμένο πάροχο. Η MetLife δεν ελέγχει αυτές τις τοποθεσίες τρίτων και δεν παρέχει εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις όσον αφορά στο περιεχόμενο, στα είδη, στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που παρουσιάζονται ή παρέχονται στις εν λόγω τρίτες τοποθεσίες. Συμφωνείτε ρητά ότι η MetLife δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που σχετίζονται με την πρόσβαση στις εν λόγω δικτυακές τοποθεσίες και τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των τοποθεσιών και των περιεχομένων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές.

Αποποίηση εγγυήσεων - Περιορισμός ευθύνης

Σε καμιά περίπτωση η MetLife δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη  για ζημίες, απώλειες ή υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένων - αλλά όχι περιοριστικά - τυχόν διαφυγόντων κερδών, απώλειας ευκαιριών, ή κάθε έμμεσης, συνεπαγόμενης, παρεπόμενης ή ειδικής ζημίας, ζημίας από ποινική δίωξη ή αποζημίωσης, είτε συμβατικής, είτε στα πλαίσια της εγγύησης ή από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αιτιώδη αστική ευθύνη ή άλλο λόγο, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν ή να σχετίζονται με την χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής της τοποθεσίας ή οποιουδήποτε τμήματός της, ή και οποιασδήποτε συνδεδεμένης τοποθεσίας, ακόμη και αν η MetLife έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα ζημιών, απωλειών, ή ευθυνών.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε  να αποζημιώνετε και γενικά να πράττετε καθετί, ώστε να μην υποστεί η MetLife και τα όργανα και οι προστηθέντες της οποιαδήποτε ζημία συνεπεία αξιώσεως ή δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών νομικών, που σχετίζονται με από μέρους σας παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης ή κακή χρήση της τοποθεσίας ή των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής.

Πρόσθετοι όροι 

Ορισμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας ενδέχεται να περιέχουν ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν επιπλέον των παρόντων όρων χρήσης. Σε περίπτωση διένεξης, οι εν λόγω ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις διέπουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή παρέχονται σε αυτές τις σελίδες.

Δικαίωμα τροποποίησης ή καταγγελίας 

Η MetLife διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτήν την τοποθεσία. Επιπλέον, η MetLife διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε, ολικώς ή μερικώς, την πρόσβασή σας στα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες, ή την πρόσβαση σε αυτήν την τοποθεσία.

Δυνατότητα διαχωρισμού 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους ή τις προβλέψεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους χρήσης θεωρηθεί μη εφαρμόσιμος/η, οι υπόλοιποι όροι και οι προβλέψεις θα παραμείνουν ανεπηρέαστοι/ες, και ο μη εφαρμόσιμος όρος ή η πρόβλεψη θα αντικατασταθεί από άλλον εφαρμόσιμο όρο ή πρόβλεψη που να προσεγγίζει κατά το δυνατόν το πνεύμα του μη εφαρμόσιμου όρου ή της πρόβλεψης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης συνιστούν σύμβαση μεταξύ υμών και της MetLife. Συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση αυτής της τοποθεσίας διέπεται από, και ερμηνεύεται σύμφωνα με, τη νομοθεσία της Πολιτείας του Delaware, χωρίς τη συνεκτίμηση διενέξεων σε τυχόν νόμους, και με τους νόμους των ΗΠΑ. Συμφωνείτε ρητά ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Πολιτείας του Delaware.

 

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη αυτής της δικτυακής τοποθεσίας διέπεται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς επίσης και από και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, όπως ισχύουν.

Η METLIFE A.E.A.Z. συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Για να ενημερωθείτε σε σχέση με την πολιτική της METLIFE A.E.A.Z. σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, στην οποία είναι αναρτημένη η Γνωστοποίηση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με  την MetLife A.E.A.Z. παρακαλούμε να μας γράψετε στη διεύθυνση : Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι.

Copyright © 2010 MetLife, Inc.