Skip Navigation

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Αρχικά πρέπει να σκεφθείτε προσεκτικά τι ανάγκες θα χρειαστεί  να καλυφθούν στην περίπτωση μιας αναπάντεχης κατάστασης.

Καταγράψτε  τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις σας και προσπαθήστε να υπολογίσετε  τι επιπλέον έξοδα θα προκύψουν στην περίπτωση που συμβεί κάτι απρόοπτο.

Αν  χρειάζεστε βοήθεια και κατευθύνσεις, μια συζήτηση με έναν από τους έμπειρους Ασφαλιστικούς μας Συμβούλους μπορεί να σας διευκολύνει να καταλάβετε, χωρίς κόστος και χωρίς καμία υποχρέωση από την πλευρά σας, ποιο πρόγραμμα ασφάλειας ζωής θα ανταποκρινόταν στις ανάγκες σας. 

Κάντε το πρώτο βήμα συμπληρώνοντας τη σύντομη φόρμα επικοινωνίας κι ο συνεργάτης μας θα σας καλέσει σε χρόνο που σας εξυπηρετεί.

Η ζωή είναι γεμάτη απρόοπτα και αξίζει να θυμάστε ότι όσο νωρίτερα πάρετε την απόφαση να ασφαλιστείτε, τόσο πιο προσιτό οικονομικά μπορεί να είναι το πρόγραμμα ασφάλειας Ζωής που θα επιλέξετε.

H κύρια μορφή καταβολής παροχής των περισσότερων Ασφαλιστηρίων Ζωής είναι εφάπαξ. Ωστόσο, ο δικαιούχος της παροχής, μπορεί να επιλέξει να λάβει, την παροχή (σύνολο ή μέρος αυτής) με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Ισόβια σύνταξη
  • Ισόβια σύνταξη εγγυημένη για ορισμένη περίοδο
  • Ισόβια σύνταξη μεταβιβαζόμενη κατά 60% στον/η σύζυγο
  • Σε προκαθορισμένες δόσεις
  • Σε δόσεις μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα

Οι παραπάνω επιλογές είναι διαθέσιμες με την προϋπόθεση ότι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης/δόσης είναι μεγαλύτερο από € 600.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους καταβολής των ασφαλιστικών παροχών μπορείτε να βρείτε στους όρους του Ασφαλιστηρίου.

Για την άσκηση του Δικαιώματος "Ασφάλιση χωρίς άλλη καταβολή ασφαλίστρων - Ελευθεροποίηση" το Μειωμένο Ασφαλισμένο Κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από  € 5.000.

Αρχικά ενημερωθείτε για το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών προστασίας και φροντίδας της υγείας που έχετε ήδη (πχ από τον κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα σας, από ομαδικό ασφαλιστήριο κ.λπ), και προσπαθήστε να εξετάσετε αν αυτές οι παροχές θα ανταποκρίνονταν στις έκτακτες ανάγκες μιας δύσκολης στιγμής για εσάς και την οικογένειά σας.

Επισκεφθείτε την ενότητα "Τι προσφέρουμε" για να δείτε τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων ασφάλειας Υγείας.

Στη συνέχεια μπορείτε να μιλήσετε με έναν από τους επαγγελματίες Ασφαλιστικούς Συμβούλους της NN Hellas II για να σας ενημερώσουν για το πρόγραμμα ασφάλειας, υγείας και νοσοκομειακής κάλυψης που μπορούμε να σχεδιάσουμε στα μέτρα σας, βοηθώντας σας με την εμπειρία τους να καταλάβετε τι χρειάζεστε. Επικοινωνείστε μαζί μας, είτε καλώντας στο πλησιέστερο σε εσάς γραφείο πωλήσεων της Εταιρίας, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.

Σε μια ενδεχόμενη βλάβη της υγείας, η πληρότητα αλλά και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, είναι καθοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και την αποκατάσταση της υγείας.

Οι αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας και η ταχεία εξυπηρέτηση, συντελούν επίσης σημαντικά στην ομαλή πορεία της αποθεραπείας.

Το κόστος όμως για την εξασφάλιση των παραπάνω είναι συχνά απαγορευτικό όταν βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ασθενή, περιορίζοντας έτσι τις επιλογές νοσηλείας στον ιδιωτικό τομέα.

Ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, είναι ικανό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλα τα παραπάνω, καθιστώντας έτσι το κόστος του δυσανάλογα χαμηλό σε σχέση με τα υψηλά οφέλη που παρέχει.

Επειδή είναι απαραίτητο να ενημερώνεται η Εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά/δημογραφικά στοιχεία των ασφαλισμένων της, για οποιαδήποτε μεταβολή (πχ οικογενειακής κατάστασης, τόπου κατοικίας, τηλεφώνων επικοινωνίας κλπ), παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο ή το Γραφείο Πωλήσεων που σας εξυπηρετεί προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελός σας.

Στα πλαίσια της περαιτέρω ενίσχυσης της προστασίας των ασφαλισμένων  ψηφίστηκε στις 03/08/2010 ο υπ’ αριθμ. 3867/2010 νόμος που προβλέπει την σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής.

Σκοπός του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής είναι η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων σε περίπτωση αναστολής της άδειας λειτουργίας μίας Ασφαλιστικής Εταιρίας Ζωής.

Ο νόμος ορίζει ότι στη δημιουργία του εν λόγω Κεφαλαίου συμμετέχουν οι Ασφαλιστικές Εταιρίες και οι Ασφαλισμένοι. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την υπ’ αριθμ. 2636 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με ημερομηνία 24.11.2010, η εισφορά των ασφαλισμένων ανά είδος ασφαλιστικής κάλυψης διαμορφώνεται με βάση τα ποσοστά που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα και τα οποία εφαρμόζονται επί των καθαρών περιοδικών ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων, με ανώτατο όριο εφαρμογής τα € 2.000 ετησίως και αντίστοιχο ανώτατο όριο εφαρμογής τα € 20.000 για τα εφάπαξ καταβαλλόμενα ασφάλιστρα:

Είδος Ασφαλιστικής Κάλυψης Ποσοστό Εισφοράς
Συνταξιοδοτικές Καλύψεις 0.50%
Επενδυτικές Καλύψεις Unit Linked 0.40%
Νοσοκομειακές & Εξωνοσοκομειακές Καλύψεις 0.00%
Λοιπές Ασφαλιστικές Καλύψεις 0.75%

Αντίστοιχα, και η εισφορά της Ασφαλιστικής Εταιρίας ανά είδος ασφαλιστικής κάλυψης διαμορφώνεται με βάση τα ανωτέρω ποσοστά.

Μάθετε περισσότερα στο http://www.pligf.gr/

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης HealthNet

Καλείτε το Συντονιστικό Κέντρο στο 210-9975529 (από σταθερό ή κινητό με χρέωση αστικής μονάδας).

Καλείτε το Συντονιστικό Κέντρο (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9975529) και αναφέρετε τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας, το ονοματεπώνυμό σας ή το ονοματεπώνυμο του καλυπτόμενου μέλους που θέλει να πραγματοποιήσει διαγνωστικές εξετάσεις. Ενημερώνετε σχετικά με το πρόβλημα της υγείας και τις εξετάσεις που σύστησε ο γιατρός, και το Συντονιστικό Κέντρο θα σας καθοδηγήσει στο κατάλληλο και πλησιέστερο σε εσάς σημείο για τις προβλεπόμενες εξετάσεις, ενημερώνοντάς σας παράλληλα για τα έγγραφα που θα πρέπει να έχετε μαζί σας.