Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας;

Σύμφωνα με τη στωική φιλοσοφία είναι το ευ ζην, δηλαδή η ευτυχία. Πώς όμως μπορούμε να την επιτύχουμε; Μέσα από την αρετή και τη γαλήνη μας απαντούν και πάλι οι Στωικοί.. Και πώς αποκτούμε αρετή και γαλήνη; Με την έλλογη συμπεριφορά, από τη μία, και με την –όσο το δυνατόν– αποφυγή αρνητικών συναισθημάτων, από την άλλη.

Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου Οδηγός για την καλή ζωή: Η αρχαία τέχνη της Στωικής χαράς, του William B. Irvine. (εκδόσεις Ίκαρος)

Στο βιβλίο ο Irvine παρουσιάζει τις βασικές αρχές και πρακτικές της στωικής φιλοσοφίας, μιας από τις πιο δημοφιλείς σχολές σκέψης στην αρχαιότητα.

Με ανάλαφρη και ελκυστική γλώσσα, ο συγγραφέας δείχνει τη σημασία της στωικής σοφίας για τους σύγχρονους ανθρώπους.
Αντλώντας από την ψυχολογική γνώση και τις τεχνικές των Στωικών, ο Irvine προσφέρει έναν χάρτη πορείας σε όσους αναζητούν το ευ ζην.

«Η λογική είναι το καλύτερο φάρμακο για τη θλίψη και ο θυμός είναι «σύντομης διάρκειας παράνοια».

Παρατηρώντας προσεκτικά τη ζωή τους, οι αναγνώστες θα μάθουν πώς να αποφεύγουν τα αρνητικά συναισθήματα, να παραμερίζουν τα βαρίδια του παρελθόντος και να εστιάζουν τις δυνάμεις τους στα ζητήματα που μπορούν να ελέγξουν.
Γιατί είναι σημαντικοί οι Στωικοί; Διότι προτείνουν μια φιλοσοφία ζωής με την οποία διαισθητικά μπορούμε να ταυτιστούμε.

Σε αντίθεση με άλλες φιλοσοφικές σχολές, οι Στωικοί αναζητούν την ισορροπία στη ζωή και μας προτρέπουν να απολαύσουμε τις χαρές της χωρίς να αγκιστρωνόμαστε σε αυτές.

Το βιβλίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε το θαυμαστό αποτέλεσμα μιας μακράς σειράς βιολογικών και ψυχολογικών εξελίξεων και μπορούμε να έχουμε μια καλή ζωή, αν διαβάσουμε τους Στωικούς αλλά και γενικότερα αν έρθουμε κοντά στη φιλοσοφία που διευρύνει το πνεύμα μας και απαλύνει την ψυχή μας από τα άσχημα της καθημερινότητάς μας.