Ενημέρωση Μεριδιούχων

Ενημερώνουμε τους μεριδιούχους μας ότι λόγω τεχνικού προβλήματος, οι αποτιμήσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ως προς 21/1/2022 και 24/1/2022 θα δημοσιευθούν στις 26/1/2022.  

Ευχαριστούμε για τη κατανόηση.

 

 

Contact: