ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «METLIFE Α.Ε.Δ.Α.Κ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

11/1470/6.6.2017

της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Θέμα: Χορήγηση άδειας για τη συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία "METLIFE Ε.Ε.Δ.Α.Κ.". (για να διαβάσετε την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ακολουθήστε το link).

 

 

Contact: