ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ Α/Κ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ", "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" & "MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ"

Αγαπητοί μεριδιούχοι,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ., τροποποίησε τους κανονισμούς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» & «MetLife Alico FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ» σύμφωνα με την Απόφαση 266/20.04.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχει άδεια για τα ακόλουθα :

  • Εναρμόνιση ως προς τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος 4416/2016 και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  • Δυνατότητα Μεταβλητής Αμοιβής Διαχείρισης.
  • Τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία αφορά την αναδιατύπωσή του που δεν μεταβάλλει ουσιωδώς ούτε τον χαρακτήρα ούτε την ουσία της επενδυτικής στρατηγικής του.
  • Μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από «MetLife Alico FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ» σε «MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ».

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στο «Ενημερωτικό Δελτίο» και το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.metlifemfc.gr. ή να καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο  210-8787000, τμήμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

 

Contact: