Επικοινωνήστε μαζί μας

Στο πλαίσιο της μετονομασίας της εταιρίας σε ΝΝ Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με διακριτικό τίτλο NN A.E.Δ.Α.Κ., θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα email της εταιρίας έχουν αλλάξει και από την 1η Ιουνίου 2022, τα μηνύματα που αποστέλλονται στα παλιά email με domain @@metlifemfc.gr δεν θα παραδίδονται.

Σας παρακαλούμε, λοιπόν, για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησής σας,  να χρησιμοποιείτε στο εξής τις παρακάτω, νέες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, σε κάθε επικοινωνία με την εταιρία μας.

  • Για κάθε αίτημα ή ερώτημα σχετικά με το λογαριασμό σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση MFC_info@nnhellas.gr
  • Για να υποβάλλετε αιτήματα τροποποίησης ή εξαγοράς, μπορείτε να στέλνετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση MFC_sales@nnhellas.gr