Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραπόνων

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραπόνων σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλλετε το μήνυμα (αιτίαση ή παράπονο) που επιθυμείτε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί καλύτερα, μέσα από μια σειρά επιλογών:

 

  • Μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου στο 210 87 87 000, ζητώντας να σας συνδέσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
  • Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη φόρμα που βρίσκεται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας»
  • Συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας στην πλατφόρμα e-Services
  • Με Fax στον αριθμό 210 61 23 728, υπ’ όψιν Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών
  • Μέσα από οποιοδήποτε Γραφείο Πωλήσεων
  • Με επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, υπ’ όψιν Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών

 

Είναι δέσμευση μας η ανταπόκριση εντός 2 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του μηνύματος, να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε την αναφορά σας και ότι θα φροντίσουμε για την άμεση απάντηση.

Στην ίδια ενημέρωση θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που θα χειριστεί την υπόθεσή σας, ενώ μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη του μηνύματός σας, θα έχετε λάβει από εμάς τελική απάντηση.