Αίτηση για αποζημίωση

Εφόσον προκύψει κάποιο θέμα υγείας το οποίο καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Σύνθετης Προστασίας της Υγείας που έχετε συνάψει με την MetLife, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο ή το Γραφείο Πωλήσεων που σας εξυπηρετεί, προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, καθώς επίσης και για τα δικαιολογητικά που μπορεί να απαιτηθούν για την αξιολόγηση της αίτησή σας.