Δημιουργία Κωδικού Πληρωμής

Ο Κωδικός Πληρωμής είναι απαραίτητος στις συναλλαγές σας για την πληρωμή των Ασφαλίστρων με τις Συνεργαζόμενες Τράπεζες: 

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  • ALPHA BANK
  • EUROBANK  

 

 

Ο Κωδικός Πληρωμής ισχύει για 60 ημέρες από την Ημερομηνία Οφειλής των Ασφαλίστρων. Εάν η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται μεταγενέστερα, η συναλλαγή σας με τον συγκεκριμένο Κωδικό Πληρωμής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή το Γραφείο Πωλήσεων που σας εξυπηρετεί.

 Payment_Calculator Pagia Entoli