Διαθέσιμοι Τρόποι Πληρωμής Ασφαλίστρων

 Payment_Calculator

 

1. ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

Πάγια Εντολή Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού, οποιασδήποτε Τράπεζας, µέσω του Συστήµατος SEPA (Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ).

 

2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

Χρησιμοποιώντας τον 18ψήφιο Κωδικό Πληρωμής, μπορείτε να προχωρήσετε την πληρωμή των ασφαλίστρων με κατάθεση μετρητών στα Ταμεία των παρακάτω Συνεργαζόμενων Τραπεζών:

 

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
 • ALPHA BANK
 • EUROBANK                

 

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ.

 

Χρησιμοποιώντας την Ταχυπληρωμή που θα βρείτε στο Ειδοποιητήριο Οφειλής Ασφαλίστρων, μπορείτε να προχωρήσετε την πληρωμή των ασφαλίστρων με κατάθεση μετρητών στα Καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ.

 

4. ΜΕΣΩ INTERNET

 

Χρησιμοποιώντας τον 18ψήφιο Κωδικό Πληρωμής, μπορείτε να προχωρήσετε την πληρωμή των ασφαλίστρων μέσα από τους παρακάτω δικτυακούς ιστότοπους:

 

 • www.nbg.gr: µέσω χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • www.winbank.gr: µέσω χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • www.easypay.gr: µέσω χρέωσης Πιστωτικής Κάρτας (Visa, Mastercard ή Diners), οποιασδήποτε Τράπεζας ή Χρεωστικής Κάρτας VISA ELECTRON της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • www.alpha.gr: µέσω χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού στην ALPHA BANK
 • www.eurobank.gr: µέσω χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού στην EUROBANK

 

 

 

5. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PHONE BANKING

 

Χρησιμοποιώντας τον 18ψήφιο Κωδικό Πληρωμής, μπορείτε να προχωρήσετε την πληρωμή των ασφαλίστρων καλώντας το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης των παρακάτω Συνεργαζόμενων Τραπεζών:

 

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 18 18 18
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 18 28 38            
 • ALPHA BANK: 801 11 326 0000
 • EUROBANK: 801 11 11 144 και 210 99 55 000                  

 

 

 

6. ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

 

Πάγια Εντολή Χρέωσης Πιστωτικής Κάρτας (Visa, Mastercard, Diners), οποιαδήποτε Τράπεζας.

 

 

 

• Η πληρωμή ασφαλίστρων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός των παραπάνω, δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση για την Εταιρία

 

• Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τους Διαθέσιμους Τρόπους Πληρωμής Ασφαλίστρων, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της MetLife στο τηλέφωνο 210 87 87 777