Παίζω, ανακαλύπτω και αισθάνομαι …στα μουσεία

Τη σχολική χρονιά 2016-2017, τo ΕΠΜ έχει σχεδιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θεματική «Παίζω, ανακαλύπτω και αισθάνομαι …στα μουσεία» για Άτομα με Αναπηρία και με γενικούς στόχους τα ΑμεΑ:

  • Να εξοικειωθούν με μουσεία και χώρους πολιτισμού και να έρθουν σε επαφή με συλλογές
  • Να ενεργοποιήσουν τη βιωματική μάθηση με εργαλείο τις αισθήσεις, το παιχνίδι και τα πραγματικά αντικείμενα
  • Να έρθουν σε επαφή και να κατανοήσουν τον κόσμο στον οποίο ζουν
  • Να ασκήσουν και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιείται στο Παιδικό Μουσείο και σε άλλα μουσεία της Αθήνας.

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (ΕΠΜ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο κοινωφελούς χαρακτήρα με εκπαιδευτικό και πολιτιστικό σκοπό και ιδρύθηκε το 1987.

Ο σκοπός του είναι να βοηθήσει τα παιδιά από την προσχολική τους ηλικία να αναπτύξουν όλο τους το δυναμικό, ώστε να γίνουν πολίτες οι οποίοι με σεβασμό στην ατομικότητά τους θα αποκτήσουν και κοινωνική συνείδηση και την αίσθηση της ανάγκης να συμβάλλουν στην κοινότητα που ζουν. Ο σκοπός απευθύνεται σε όλα τα παιδιά χωρίς εξαίρεση, στις οικογένειες, στη σχολική κοινότητα και σε όσους ενδιαφέρονται για την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών ή σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτά.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΠΜ για Άτομα με Αναπηρία

Προσδοκώντας σε μιαν αλλαγή της κοινωνίας από τη βάση, δηλαδή τα παιδιά, και με σεβασμό στη διαφορετικότητα του καθενός ξεχωριστά, το ΕΠΜ σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα που αξιοποιούν τις δεξιότητες του κάθε ατόμου και παράλληλα προάγουν τη συνεργασία. Παράλληλα, χτίζει σχέσεις με την κοινωνία, δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης κάθε είδους διαφορετικότητας, που αποτελεί παράγοντα κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής ενσωμάτωσης και παραγωγό κοινωνικού κεφαλαίου.

Το ΕΠΜ σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για ΑμεΑ από το 1988 με στόχο να τους δώσει τη δυνατότητα να

  • λειτουργήσουν με εξωστρέφεια, τόσο για τη δική τους εκπαίδευση κι εξέλιξη, όσο και για την ενεργοποίηση κι ευαισθητοποίηση όλων
  • να μάθουν και να εκφραστούν με διαφορετικούς τρόπους κι έτσι να ανακαλύψουν νέες πτυχές του δυναμικού τους
  • καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, την αυτενέργεια και την αυτοπραγμάτωσή τους
  • συνυπάρξουν με διαφορετικές ομάδες κοινού με στόχο την ευαισθητοποίηση, την αποδοχή, την ένταξη, την ενσυναίσθηση και την ανταλλαγή διαφορετικών εμπειριών