Οδηγίες Εγγραφής

Για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης πατήστε εδώ, χρησιμοποιείστε τους παρακάτω κωδικούς πρόσβασης και συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία:

username: metlifedsa

password:  dsa123

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής είναι απαραίτητη η εκτύπωση και υπογραφή της συμπληρωμένης αίτησης εγγραφής, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί εντός 5 ημερών στην παρακάτω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:

MetLife A.E.A.Z.

Λεωφ. Κηφισίας 119, 15124, Μαρούσι – υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Ομαδικών Ασφαλίσεων (αφορά το συμβόλαιο ΔΣΑ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Η υπογεγραμμένη πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού για την εξόφληση των ασφαλίστρων
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου ή πρόσφατο αντίγραφο του λογαριασμού, όπως εμφανίζεται στην εκάστοτε πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών τραπέζης.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τα συντηρούμενα μέλη (σύζυγο / παιδιά, εφόσον υπάρχουν)

Η έναρξη ισχύος του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου προϋποθέτει ότι τα ασφαλισμένα κύρια μέλη του Δ.Σ.Α. μετά την ολοκλήρωση της περιόδου εγγραφής θα είναι τουλάχιστον 800. Σε διαφορετική περίπτωση, το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο δεν θα ενεργοποιηθεί. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα κύρια μέλη του Δ.Σ.Α. θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία έναρξης του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του συλλόγου, η οποία προϋποθέτει ότι θα έχουν εισπραχθεί τα αναλογούντα ασφάλιστρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ηλεκτρονική εγγραφή σας (είτε αφορά τη συμπλήρωση της αίτησης, είτε την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών), παρακαλούμε απευθύνετε το αίτημά σας στην διεύθυνση dsa.registration@metlife.gr

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τις παροχές μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο.